TTraktor © HåT 2015 • Privacy Policy •

 Priser  Oppdatert 2017  NB! Alle priser er eks. MVA hvis ikke annet er nevnt!

Abonnement for vinteren 2017 - 2018: (utsnitt av avtale)

 

Kunden plikter å legge til rette slik at arbeider kan utføres trygt og effektivt. Dette gjelder nødvendig stikking og merking av kanter og utestående gjenstander som kan komme ute av syne ved snøfall. Større skader på eiendommen grunnet uaktsomhet fra brøyter er Torgersen Traktor sitt ansvar.

Dette gjelder ikke umerkede nedsnødde gjenstander.

 

Evt. skader meldes snarest til Håkon Torgersen tlf: 93087766 uten opphold.

 

Brøyting / strøing vil fortrinns-vis foregå på ettermiddag / kveldstid.

Men brøyting / strøing vil også bli utført på andre tider av døgnet hvis forholdene krever det (eks natt / tidlig morgen).

 

Brøyting og strøing er satt opp etter brøyterute!

Hvis biler eller annet er til hinder for brøyting / strøing vil dette bli utelatt.

 

Pris for ekstra tilkalling (ved for eksempel utelatt brøying) etter medgått tid: 750,- pr. time (minimum: 350,-)

 

NB! Fastpris brøyting betinger at snøen plaseres der det normalt vil være plass til den.

Ved store snøfall hvor det kreves at snøen flyttes eller kjøres bort er ikke innbefattet i fastprisavtalen.

Flytting / bortkjøring av snø eller andre tilleggstjenester: 750,- pr. time (minimum: 350,-)

 

Massetansport, grus, matjord etc.: 750,- pr. time. minimum 1/2 time = 375,-.

 

Gatefeiing med traktor, (se album).. 800,- pr. time. Minimum en time.

 

 

 

Tørr kortreist blandingsved: 1000 sekk 750,- inkl MVA

Alt 80 liter sekk med 60 liter (bærbar størrelse) tørr kortreist blandingsved: 60,- inkl MVA

Event transport etter avtale.

 

NB Prisene er oppdatertfor 2017 på grus og jord etc.!

 

Leveranse av matjord, grus etc. opp til 6m3 på lasset.

Egenvekt ca. 1.6 tonn pr. m3

Pris pr. m3

Knust grus                               Kr. 155,-

Siktet Veigrus                          Kr. 155,-

Singel                                      Kr. 220,-

Settesand                                Kr. 220,-

Matjord                                  Kr. 145,-                

Bark                                        Kr. 220,-

 

Subbus, pukk etc. på forespørsel!

Timebasis ved transport av grus etc:        750kr pr time

Henting av hageavfall: Gå sammen naboer og tøm rett i hengeren.

Jeg setter igjen traktorhenger med karmer ( ca.5m3) ved 18.00 tiden og henter neste dag ettermiddag eller etter avtale.

 

Utsetting av tillhenger og levering av hageavfall pr. tur: 750,-

Alle priser er eks. MVA